ИКПИ успешно приключи изпълнението на проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Създаден и тестван е лабораторен прототип на иновативен облицовъчен материал на база карбонови влакна за рехабилитация на тръбопроводи с високо налягане и температура на провеждания флуид по безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място“ -CIPP
виж целия текст...

 

Развитието на всяко населено място е неизменно свързано с развитието на инфраструктурата му. Със засилената урбанизация в градовете се увеличава и необходимостта от изграждане на нова подземна тръбопроводна инфраструктура, за задоволяване нуждите на нарастващият брой на населението. Все по-наложителна е и рехабилитацията на съществуващата тръбопроводна мрежа, за нейното подобряване и рационално управление.

Как да извършваме тези дейности, като избегнем затрудненията за трафика, хората и градските процеси?

Възможно ли е да растем заедно с градовете си, без да застрашаваме околната среда?

Отговор на нашите въпроси дават съвременните, иновативни технологии, за монтаж и рехабилитация на подземна инфраструктура.

Технологии, които ни позволяват да се развиваме заедно с темповете на развитие на заобикалящия ни свят - В едно с пулса на града!


©2014 ИКПИ. Всички права запазени