Технически семинар с демонстрация

Поредица от семинари с демонстрация ще проведе Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура.

Събитията са част от реализирането на стратегията на ИКПИ за повишаване информираността на специалистите от сектор инфраструктурно строителство, относно съвременните технологии за подобряване на подземната инфраструктурата в страната, в съответствие с европейските и световни стандарти за качество и опазване на околната среда.

Семинарите са насочени към техническите ръководители от общините и ВиК дружествата, както и към проектантите и строителите в ютилити сектора. Участниците ще се запознаят с възможностите и предимствата на съвременните технологии за рехабилитация и изграждане на ВиК инфраструктура. За добиване на по-добра представа за технологиите, в рамките на събитията са предвидени и демонстрации на иновативни технологии.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени