Иновативни технологии бяха представени в Бургас

17.03.2014г.

Бургас е домакин на демонстрация на технологии за подземната инфраструктура, част от двудневен Технически семинар, който се провежда днес и утре на територията на Пречиствателна станция за отпадъчни вoди  /ПОСВ / – Бургас, край езерото Вая.

Той е третият от серия семинари с демонстрации, които се провеждат от 11 до 19 март 2014 в четирите най-големи български градове извън столицата: Стара Загора, Пловдив, Бургас и Варна. Събитията са част от реализирането на стратегията на Индустриален Клъстер Подземна инфраструктура /ИКПИ/ за повишаване информираността на специалистите от сектор инфраструктурно строителство, относно съвременните технологии за подобряване на подземната инфраструктурата, в съответствие с европейските и световни стандарти за качество и опазване на околната среда.

В Бургас Техническият семинар с демонстрация се осъществява в партньорство с ВиК – Бургас. Демонстрациите откри инж. Иван Иванов – изпълнителен директор на ИКПИ. В семинара участват представители на Община Бургас, ВиК – Бургас, проектанти, фирми в сферата на изграждането и рехабилитацията на тръбопроводна инфраструктура и др.

Участниците се запознаха с техниката и възможностите, които предоставят  безизкопните технологии за рехабилитация и изграждане на тръбопроводи. Утре членове на Индустриален Клъстер „Подземна Инфраструктура” ще представят подробно в теоретичната част  технологиите „Управляемо Хоризонтално Сондиране”, „Микротунелиране”, „Набиване с пневматичен чук на обсадни тръби”, „Рехабилитация на тръбопроводи чрез полагане на облицовка с втвърдяване на място” , „Рехабилитация на тръбопроводи чрез спирално навити ленти”.

Събитията се реализират по проект  "Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

След Бургас,  екипите и  техниката на ИКПИ ще представят подземните иновативни технологии във Варна – на 18 и 19 март.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени