“GEO PROJECTS 2014 - МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ В ГЕОТЕХНИЧЕСКО И ТУНЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ В ГЕОТЕХНИЧЕСКО И ТУНЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО “GEO PROJECTS 2014 организира „Геоинженеринг клъстер“ООД”.  Конференцията ще се проведе от 15 до 17 Октомври 2014 г. в Гранд Хотел София

Този форум предлага възможност за обмяна на професионално мнение и опит, а също и за дискусия относно националните стратегически планове с колеги от цяла Европа.

GEO PROJECTS 2014 предлага няколко тематични направления, подбрани според сферите на интерес на представителите в бранша:

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ 
Работните езици на конференцията са български и английски. Ще има осигурен симултанен превод.

 

ЗА КОНТАКТИ С  „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ КЛЪСТЕР“ООД

г-н Калоян Добрев – Експерт бизнес развитие, тел. +359 2 807 31 16; моб. +359 88 968 6316; e-mail: office@gec.bg


©2014 ИКПИ. Всички права запазени