МАКЕДОНСКИ ДОСТАВЧИЦИ НА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ОБМЕНИХА ОПИТ С БЪЛГАРСКИТЕ СИ КОЛЕГИ

Представители на Асоциацията на доставчиците на комунални услуги на Република Македония (АДКОМ) посетиха София в края на месец март. Сдружението, с председател Игор Спасовски, пристигна у нас по покана на инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите и изпълнителен директор на Индустриален клъстер подземна инфраструктура (ИКПИ), в който БАВ членува. Браншовиците, сред които Мазлум Леши, зам.-председател на асоциацията и Лолита Стояновска, изпълнителен директор, заедно с инж. Иванов обсъдиха ситуацията във водния сектор в Македония и България. Форумът се проведе в сградата на Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Кубратово“.

Там Теодора Тодорова, мениджър по управление на качеството в „Софийска вода“ АД запозна гостите с обхвата на дейностите на дружеството, свързани с покриването на пълния воден цикъл - от водоизточника, през градската водоснабдителна и канализационна система, до заустване в реката. Тя посочи, че язовир „Искър“ осигурява около 80% от  необходимата за столицата вода, язовир „Бели Искър“ - приблизително 20%, а речните водохващания и кладенци  са с принос по-малко от 1%. ВиК дружеството разполага с 4 хил. км водоснабдителна мрежа, общо 4 пречиствателни станции за питейна вода, 64 резервоара, 16 помпени станции, 35 хлораторни станции 1600 км канализационна мрежа и ПСОВ „Кубратово“, която гостите имаха възможност да разгледат след края на форума. В съоръжението на ден се пречистват над 400 хил. куб. м отпадъчна вода, а 100 % от нуждите от топлина в сградите на станцията и над 94 % от необходимата електрическата енергия се произвеждат от системата за когенерация. Стабилизираната утайка се оползотворява в селското стопанство като тор. „По качество на питейна вода, София е на едно от първите места в Европа с 99,35 % съответствие по физико-химичните показатели и 99,80 % съответствие по микробиологичните  показатели като извършването на мониторинг става в 78 точки от мрежата в столицата”, казаха Тодорова.

Инж. Иван Иванов говори за прилагането на безизкопните технологии у нас като ги сравни с класическите изкопни методи. Той представи предимствата на иновациите, свързани с успешната рехабилитация на съществуващи тръбопроводи и изграждане на нови съоръжения в ограничени пространства (гъстонаселена градска среда), под автомобилни пътища , ЖП линии и речни басейни, в непосредствена близост до други комуникации и т. н.

Инж. Иванов обърна внимание на екологичните ползи от прилагането на технологиите без изкоп. Той подчерта, че отделянето на вредни емисии и замърсяванията от шум и прах са минимални по времето на работа, заради използването на малко строителна площ и механизация. „Живущите в урбанизираните зони, независимо дали се придвижват пеш или с автомобили, не срещат затруднения каквито обикновено сме свикнали да наблюдаваме, когато се разкопава по традиционния начин”, каза председателят на БАВ. Не на последно място той сподели, че съвременните методи представляват добро икономическо решение, заради краткия срок на изпълнение на обектите и отсъствието на разходи за последващи ремонти през годините.

„В България се прилагат всички основни безизкопни технологии. Има производство на специализирани машини и съоръжения”, отбеляза инж. Иванов. Той поясни, че казанлъшкото дружество „Строителна механизация” разполага с технологичен център за подобни нови разработки. Фирмата е член на ИКПИ и е носител на престижната награда на Международната конференция за безизкопни технологии – No Dig Berlin през 2011 г. Призът е първият връчен на дружество от Източна Европа, което не е филиал на западноевропейска компания. „Строителна механизация” АД се отличи в Германия сред 11 международни кандидатури в своята категория: „Завършен проект в сферата на безизкопните технологии”.

Работата по рехабилитацията на 900-метров стоманен водопровод с диаметър на тръбата 1220 мм и дебелина на стените 8 мм се оказва изключително сложна. Ремонтът на съоръжението, разположено в сгъстена урбанистична зона с тесни улици и железопътна линия – в столичния квартал „Модерно предградие”, е извършен чрез иновативния метод „Монтаж на облицовка с втвърдяване на място” – „Феникс”, или „cured in place pipe” (CIPP). За целта са използвани многослойна гъвкава тръба и епоксидна смола. В света са малко на брой водопроводите с подобен мащабен диаметър, които са рехабилитирани чрез тази технология. „Строителна механизация” конструира и изработва инвертираща машина специално за реализацията на дългото трасе.

Със същата технология фирмата ремонтира 315 м от стоманен водопровод, с диаметър 600 мм, преминаващ под извънредно натоварения пътен възел Четвърти километър в столицата, като движението на автомобили по време на работата не бива затруднено.

„Феникс” е най-универсалната и често използвана в света технология за рехабилитация на остарели съществуващи водопроводи. Тя е подходяща за тръби, изградени от стомана, етернит, чугун, стоманобетон и т.н., като гарантира 100% ликвидиране на течовете и подобряване на хидравличните свойства на тръбата. Освен тази технология компанията прилага управляемо хоризонтално сондиране, набиване на обсадни тръби с пневматичен чук, микротунелиране, спиралнонавита на място тръба и др.

Николай Ботев, директор „Бизнес развитие“ в „Райкомерс Конструкшън”, представи дружеството пред  АДКОМ като започна с думите: „Нашата фирма е изпълнител на първия за България проект, реализиран по безизкопна технология. Ние сме с над 19 години опит в областта”. Той разказа за проекта в Свиленград, част от 179-е, които компанията е завършила посредством високоефективните методи. Там изградени и рехабилитирани са 57 км тръбопроводи като фирмата проектира и построява, и пречиствателната станция за отпадъчни води, която обслужва 20 хил. е.ж. Компанията се грижи и за 30% от водопроводната система в София като за поддръжка на мрежата има над 80 хил. възлагания за повече от 12 години.

 

Ботев запозна гостите с мащабния проект за доизграждане и модернизация на 80 км канализационна и водопроводна мрежа в Костинброд. Съоръженията са реализирани с помощта на класически способи, подобно на 20-е км тръбопроводи в Бяла Слатина, където фирмата е изпълнител и на пречиствателната станция за отпадъчни води.

„Райкомерс Конструкшън” АД се гордее с 384 реализирани проекта в областта на инфраструктурното строителство. Има опит и оборудване за изграждане на всички видове тръбопроводи при различните почви. Зад гърба си има изградени над 300 хил. м водопроводни системи и над 180 хил. м канализационни. Разполага с модерна асфалтова база като произвежда студената асфалтова смес от ново поколение Ratec, която се полага при всякакви атмосферни условия.

Пред македонската делегация от „Райкомерс Конструкшън” рехабилитираха водопровод в столичния квартал „Хиподрума”. Гостите имаха възможност да наблюдават в реално време и на терен безизкопната технология „Управляемо директно сондиране”  (HDD), в която управлението се осъществява със специфична пробивна глава. Демонстрацията премина в три етапа - първоначално сондиране, проширяване до желания диаметър и изтегляне на тръбата.

АДКОМ е неправителствена и нестопанска организация, която обединява комуналните услуги в Република Македония. Гражданското сдружение представлява интересите на своите членове пред централната власт, с цел подобряване на условията за работа и услугите, които те предлагат. Асоциацията представлява още център в сферата на общинските дейности като целта й е всички граждани в страната да получават навременни и качествени комунални услуги.

 


©2014 ИКПИ. Всички права запазени