Предлагаме съвременни решения за експлоатацията на тръбопроводите в Куба

Българската компания „Строителна механизация” АД, член на ИКПИ, ще участва в подмяната и изграждането на тръбопроводните системи в Куба. Това става по силата на подписан Меморандум  за създаване на смесено дружество, по кубинското законодателство, между българското предприятие и едно от дружествата, собственост на кубинското министерство по водните ресурси. Документът бе подписан в рамките на посещението на българска  бизнес делегация, водена от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев в Хавана, Куба, по повод участие в 35-ото издание на международния панаир FIHAV 2017. Подписите си под меморандума поставиха Стефан Желязков, изпълнителен директор на българската компания и инж. Владимир Ласа Гарсия, генерален директор  на Стопанско обединение за управление и поддръжка на водните съоръжения и ресурси – EILH.
Създаването на смесеното дружество бе постигнато като договорка по време на среща между зам.-министър Александър Манолев и Рамиро Валдес, заместник-председател на Държавния и Министерския съвет, и на Съвета на министрите на Куба, Салвадор Пардо Крус, министър на индустрията и Инес Мария Чапман Уаг, президент на Националния институт по водните ресурси (INRH), и се очаква да е първото от няколко подобни партньорства между представителите на институциите на островната държава и на българския бизнес.
Меморандумът предвижда дълготрайна работа по стратегически водни проекти в Куба, като за целта българската компания ще инвестира в машини, материали и технологии. За целта ще бъде създадена двустранна работна група, която да подпомогне създаването на смесеното дружество и да обсъди първите проекти, които ще се изпълняват в историческите центрове Тринидад и Карденас, както и в известния морски курорт Варадеро. „Строителна механизация” АД ще предложи решаване на проблемите, свързани с експлоатацията на тръбопроводните системи в Куба, посредством екологичните „безизкопни технологии” , както и решения за пречиствателни станции за питейни и отпадни води.
Подписаният меморандум е логично продължение на меморандума за разбирателство от 2015 г.  между „Строителна механизация” АД и кубинския Национален институт по водните ресурси, предвиждащ въвеждането в Куба на безизкопните технологии за изграждане и рехабилитация на тръбопроводи.


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени