Информационен ден по проект на ИКПИ

На 28-ми юни от 11:30 часа ИКПИ  ще проведе Информационен ден по проект Повишаване на иновационната активност на клъстера чрез създаване на Център за развойно-експериментална дейност и разработване на продуктова иновация.

Сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура“ (ИКПИ) кани всички заинтересовани страни на Информационен ден за представяне на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0015-C02 „Повишаване на иновационната активност на ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА чрез създаване на център за развойно-експериментална дейност и разработване на продуктова иновация”, който Сдружението изпълнява по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Форма на провеждане: он-лайн чрез платформата Zoom
Дата и час: 28 юни 2022 г. (вторник), 11:30 ч.
Линк за участие: https://us02web.zoom.us/j/82000629479?pwd=UGRHNC85U1hWZ3ovVDJwY1ZtUmRQUT09
Meeting ID: 820 0062 9479 ; Passcode: 7LRzF8

За повече информация ни пишете на e-mail: ikpi.bulgaria@gmail.com


©2014 ИКПИ. Всички права запазени