Център за развойно-експериментална дейност и разработване на продуктова иновация

Информационен ден и пресконференция ще проведе ИКПИ  по проект Повишаване на иновационната активност на клъстера чрез създаване на Център за развойно-експериментална дейност и разработване на продуктова иновация. Събитията ще се проведат онлайн на 28-ми и на 30-ти юни от 11:30.
Всички заинтересовани страни като ВиК оператори, общини, производители и ползватели на материали за тръбопроводна инфраструктура, както и представители на медиите могат да вземат участие в събитията.
Ще бъде представен и договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0015-C02 „Повишаване на иновационната активност на ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА чрез създаване на център за развойно-експериментална дейност и разработване на продуктова иновация”, който Сдружението изпълнява по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Информационен ден: Форма на провеждане: он-лайн чрез платформата Zoom
Дата и час: - 28 юни 2022 г. (вторник), 11:30 ч.
Линк за участие: https://us02web.zoom.us/j/82000629479?pwd=UGRHNC85U1hWZ3ovVDJwY1ZtUmRQUT09
Meeting ID: 820 0062 9479 ; Passcode: 7LRzF8
Пресконференция: Форма на провеждане: он-лайн чрез платформата Zoom
Дата и час: 30 юни 2022 г. (четвъртък), 11:30 ч.
Линк за участие: https://us02web.zoom.us/j/8269371972?pwd=dEdQZmtiVEtlNmk4ZHFiK1RvTlcxQT09
Meeting ID: 826 937 1972 ; Passcode: 9NKrSj
За повече информация ни пишете на e-mail адрес: ikpi.bulgaria@gmail.com


©2014 ИКПИ. Всички права запазени